University of Sri Jayewardenepura Vacancies

Product1
Closing Date: 2020-07-20

Ref No : G-009365

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2020.06.28)

Published Date: 2020-06-29


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-06-29

Ref No : G-009334

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2020.06.07)

Published Date: 2020-06-08


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-03-16

Ref No : G-009237

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2020.03.01), Dinamina (2020.03.02)

Published Date: 2020-03-01


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-03-15

Ref No : G-009196

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2020.02.17)

Published Date: 2020-02-22


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-02-28

Ref No : G-009118

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2020.02.02)

Published Date: 2020-02-06


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-02-28

Ref No : G-009122

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2020.02.02)

Published Date: 2020-02-06


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-02-10

Ref No : G-008997

University of Sri Jayewardenepura
Source: Diniamina, Daily News (2020.01.08)

Published Date: 2020-01-08


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-02-10

Ref No : G-009085

University of Sri Jayewardenepura
Source: Diniamina (2020.01.28)

Published Date: 2020-01-28


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-02-05

Ref No : G-009008

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2020.01.12)

Published Date: 2020-01-13


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-02-03

Ref No : G-009011

University of Sri Jayewardenepura
Source: Diniamina, Daily News (2020.01.13)

Published Date: 2020-01-13


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-01-31

Ref No : G-008962

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.22)

Published Date: 2019-12-26


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-01-31

Ref No : G-008966

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.22)

Published Date: 2019-12-26


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-01-31

Ref No : G-008908

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.01)

Published Date: 2019-12-02


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-01-23

Ref No : G-009031

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2020.01.16)

Published Date: 2020-01-16


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-01-13

Ref No : G-008965

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.22)

Published Date: 2019-12-26


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-01-13

Ref No : G-008952

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.22)

Published Date: 2019-12-22


Product1
Expired ! Closing Date: 2020-01-06

Ref No : G-008954

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2019.12.23)

Published Date: 2019-12-23


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-12-31

Ref No : G-008926

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.08)

Published Date: 2019-12-09


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-12-31

Ref No : G-008956

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sent from wcup@sjp.ac.lk (2019.12.24)

Published Date: 2019-12-24


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-12-24

Ref No : G-008907

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.01)

Published Date: 2019-12-02


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-12-06

Ref No : G-008896

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.12.01)

Published Date: 2019-12-01


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-12-02

Ref No : G-008821

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.11.03)

Published Date: 2019-11-05


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-09-30

Ref No : G-008628

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.09.08)

Published Date: 2019-09-10


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-09-04

Ref No : G-008402

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.08.11)

Published Date: 2019-08-12


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-07-26

Ref No : G-008109

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2019.07.04)

Published Date: 2019-07-04


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-07-26

Ref No : G-008141

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.07.07)

Published Date: 2019-07-08


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-07-22

Ref No : G-008154

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.07.07)

Published Date: 2019-07-09


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-07-05

Ref No : G-008037

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.06.23)

Published Date: 2019-06-25


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-07-03

Ref No : G-007887

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2019.06.10)

Published Date: 2019-06-10


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-06-17

Ref No : G-007783

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.sjp.ac.lk (2019.05.27)

Published Date: 2019-05-27


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-04-30

Ref No : G-007494

University of Sri Jayewardenepura
Source: Silumina (2019.04.07)

Published Date: 2019-04-09


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-04-30

Ref No : G-007556

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.04.14)

Published Date: 2019-04-25


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-04-26

Ref No : G-007408

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.03.31)

Published Date: 2019-04-01


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-04-17

Ref No : G-007360

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.03.24), Application Form: www.sjp.ac.lk (2019.03.24)

Published Date: 2019-03-25


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-03-10

Ref No : G-007280

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.02.17)

Published Date: 2019-03-14


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-03-05

Ref No : G-007276

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.02.10)

Published Date: 2019-03-14


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-03-05

Ref No : G-007063

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.02.10)

Published Date: 2019-02-11


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-02-28

Ref No : G-006961

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.01.20)

Published Date: 2019-01-27


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-01-31

Ref No : G-006906

University of Sri Jayewardenepura
Source: Dinamina (2019.01.18)

Published Date: 2019-01-18


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-01-30

Ref No : G-006612

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.11.18)

Published Date: 2018-11-21


Product1
Expired ! Closing Date: 2019-01-14

Ref No : G-006822

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2019.01.06)

Published Date: 2019-01-06


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-12-25

Ref No : G-006579

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.11.11)

Published Date: 2018-11-11


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-12-21

Ref No : G-006634

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.11.25)

Published Date: 2018-11-27


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-12-07

Ref No : G-006636

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.11.25)

Published Date: 2018-11-27


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-11-17

Ref No : G-006532

University of Sri Jayewardenepura
Source: Dinamina (2018.11.05)

Published Date: 2018-11-05


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-09-19

Ref No : G-006206

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2018.09.15)

Published Date: 2018-09-15


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-09-03

Ref No : G-006061

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.08.19)

Published Date: 2018-08-19


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-08-27

Ref No : G-005959

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.08.05)

Published Date: 2018-08-06


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-08-20

Ref No : G-005929

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.07.29), Dinamina (2018.07.30)

Published Date: 2018-07-29


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-07-22

Ref No : G-005889

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.07.15)

Published Date: 2018-07-23


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-06-29

Ref No : G-005587

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.06.03), Dinamina (2018.06.04)

Published Date: 2018-06-03


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-06-29

Ref No : G-005591

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.06.03)

Published Date: 2018-06-03


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-06-17

Ref No : G-005713

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.06.10)

Published Date: 2018-06-25


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-05-30

Ref No : G-005423

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.05.06)

Published Date: 2018-05-07


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-05-19

Ref No : G-005473

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.05.06)

Published Date: 2018-05-17


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-03-14

Ref No : G-005086

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.02.25)

Published Date: 2018-02-27


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-03-12

Ref No : G-005069

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.02.25)

Published Date: 2018-02-25


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-02-16

Ref No : G-004915

University of Sri Jayewardenepura
Source: Silumina (2018.01.21)

Published Date: 2018-01-24


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-01-30

Ref No : G-004847

University of Sri Jayewardenepura
Source: Silumina (2018.01.07)

Published Date: 2018-01-09


Product1
Expired ! Closing Date: 2018-01-24

Ref No : G-004816

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2017.12.31)

Published Date: 2017-12-31


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-12-30

Ref No : G-004655

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2017.11.19)

Published Date: 2017-11-21


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-12-30

Ref No : G-004768

University of Sri Jayewardenepura
Source: graduate.sjp.ac.lk (2017.12.11)

Published Date: 2017-12-11


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-12-15

Ref No : G-004607

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2017.11.12)

Published Date: 2017-11-15


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-11-24

Ref No : G-004513

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2017.10.29)

Published Date: 2017-10-30


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-10-25

Ref No : G-004312

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.sjp.ac.lk (2017.09.27)

Published Date: 2017-09-27


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-10-25

Ref No : G-004313

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.sjp.ac.lk (2017.09.27)

Published Date: 2017-09-27


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-10-20

Ref No : G-004387

University of Sri Jayewardenepura
Source: Dinamina (2017.10.11)

Published Date: 2017-10-11


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-10-20

Ref No : G-004396

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2017.10.08)

Published Date: 2017-10-11


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-09-22

Ref No : G-004064

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.graduate.sjp.ac.lk (2017.08.21)

Published Date: 2017-08-21


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-08-31

Ref No : G-003924

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.observereducation.lk (2017.07.31)

Published Date: 2017-07-31


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-08-31

Ref No : G-004027

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2017.08.17)

Published Date: 2017-08-17


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-08-25

Ref No : G-003943

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.sjp.ac.lk (2017.08.03)

Published Date: 2017-08-03


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-07-31

Ref No : G-003686

University of Sri Jayewardenepura
Source: Dinamina, Daily News (2017.06.19)

Published Date: 2017-06-19


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-07-15

Ref No : G-003701

University of Sri Jayewardenepura
Source: Dinamina (2017.06.24)

Published Date: 2017-06-24


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-07-05

Ref No : G-003649

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2017.06.14)

Published Date: 2017-06-14


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-06-30

Ref No : G-003550

University of Sri Jayewardenepura
Source: Dinamina (2017.05.25)

Published Date: 2017-05-25


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-06-16

Ref No : G-003537

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.observerjobs.lk (2017.05.22)

Published Date: 2017-05-22


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-05-15

Ref No : G-003488

University of Sri Jayewardenepura
Source: www.sjp.ac.lk (2017.05.09)

Published Date: 2017-05-09


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-03-31

Ref No : G-003105

University of Sri Jayewardenepura
Source: Daily News (2017.03.03)

Published Date: 2017-03-04


Product1
Expired ! Closing Date: 2017-01-23

Ref No : G-002859

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2017.01.08)

Published Date: 2017-01-19


Product1


Ref No : G-005873

University of Sri Jayewardenepura
Source: Sunday Observer (2018.06.24)

Published Date: 2018-07-23Page: 1 of 2

Items per page: