උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ( 2022 A/L)

Mr. Raveen Hansaka
BSc in Chemistry

Kadawatha, Ganemulla, Delgoda, Kandana, Ja-Ela, ...
   View More
AL Chemistry Sinhala & English medium

Mr. Pradeep Nanayakkara
BSc (Hons) Specialized in Chemistry , Former University staff member

Boralesgamuwa, Piliyandala, Maharagama, Moratuwa, Nugegoda, ...
   View More
Chemistry 2022 2023 | Theory Revision | Online & Homevisit | Guranteed "A" pass

Mr. Ushan Deemanka
Bsc.sp University of Sri Jayewardenepura (ug)

Battaramulla, Malabe, Kaduwela, Nugegoda, Maharagama, ...
   View More
Online classes for IGCSE and Local O/L Biology, Chemistry and Science

Mrs. Shiromi Gajavilikotuwa
Postgraduate Diploma in Education

Gampola, All Island ,
   View More
Advanced Level Chemistry Classes 2022/2023 Individual and Group Classes (Home Visits And Online Classes)

Mr. amila prasanna
B.Sc(hons)

Panadura, Boralesgamuwa, Nugegoda, Moratuwa, Pannipitiya, ...
   View More

Online tutions for science, maths, chemistry and undergraduates

Ms. Udeshi Bandara
Bsc chemistry special degree, MSc ongoing in organic chemistry

   View More
2021/22 A Level Chemistry/ Biology individual / small group classes

Ms. Chathu Dewanarayana
2019 Advanced Level has passed and has qualified to enter Medical faculty

Nugegoda, Maharagama, Kalutara,
   View More
Chemistry

Ms. Nadeera Wijethunga
Bsc honors in chemistry

Divulapitiya, Kotadeniyawa, Mirigama,
   View More
A/L Chemistry Revision and Paper Discussion.

Ms. Binari Perera
An University Applicant. A student of Visakha Vidyalaya. Bio science stream 2018 batch

Kiribathgoda, Kelaniya, Biyagama, Dalugama, GonawalaWP, ...
   View More
Teaching

Mr. Shalika Sampath
Undergraduate Medical Student

Maharagama, Dehiwala, Nugegoda, Boralesgamuwa, Piliyandala, ...
   View More
Real 'English medium' CHEMISTRY

Mr. Isuru Rathnayake
BSc biological science (chemistry, zoology, botany), MSc in nanotechnology and nanoscience

Kurunegala,
   View More
A/L chemistry

Ms. Jefe Center
Graduated

Panadura, Kegalle, Nugegoda,
   View More
IGCSE / A LEVEL CLASSES (aplustutorslanka.com)

Mr. Promoth Rathnaweera
BSc Chemical Engineering

Kandy, Digana, Katugastota, Lewella, Mawilmada, ...
   View More
Chemistry in kurunagala

Mr. Damith Warnasooriya
Bsc

Kurunegala,
   View More
Chemistry 2022 2023 | Theory Revision | Online & Homevisit | Guranteed "A" pass

Mr. Ushan Deemanka
Bsc.sp University of Sri Jayewardenepura (ug)

Battaramulla, Malabe, Kaduwela, Nugegoda, Maharagama, ...
   View More
Advanced Level Chemistry

Mr. Anoja Gunawardena
BSc.Eng.(Hons.) Chemical Engineering

Gampaha, Negombo, Nugegoda, Kalutara,
   View More
Advanced Level Chemistry tutoring

Mr. Tharinda Thilakarathna
Bsc Engineering (Hones)

Galigamuwa, Rambukkana, Warakapola, Alawwa, Kotiyakumbura, ...
   View More
advanced level chemisty class

Mr. Thiwanka hendawitharana
B.Sc.Engineering(Hons) UG

Ratmalana, Moratuwa, Piliyandala, Katubedda, Mount Lavinia, ...
   View More
A/L Combined Maths & Chemistry Classes - 2021/22

Mr. Pathum Chathuranga
BSc. Engineering (Hons)

Piliyandala, Bandaragama, Panadura, Horana, Kalutara, ...
   View More
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ( 2022 A/L)

Mr. Raveen Hansaka
BSc in Chemistry

Kadawatha, Ganemulla, Delgoda, Kandana, Ja-Ela, ...
   View More
O/L & A/L Science Classes

Ms. Darshika Nanayakkara
BSc Special (Immunology & Integrative Molecular Biology), University of Colombo.

Galle,
   View More
English/Sinhala Medium Classes For Local O/L , Edexcel O/L & Revision

Ms. Darshika Erandi
HND in Food Technology,Bachelor of Technology (UG)

Katunayake, Seeduwa, Kandana, Andiambalama, Seeduwa, ...
   View More
O/L Science(6-11), A/L chemistry

Mr. I.M.S Piyumantha Ilankoon
B.Sc.(Hons)

Battaramulla, Kaduwela, Kolonnawa, Kelaniya, Malabe, ...
   View More

Showing 1-25 of 337 Ads


Page: 5 of 17

Items per page: